Lista ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego upublicznia wszystkie informacje na temat tych podmiotów, których z różnych przyczyn nie można uznać za wiarygodne. KNF ma obowiązek składania do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Lista ostrzeżeń publicznych – co warto wiedzieć?

Jak wspomniano powyżej ostrzeżenia KNF informują o tych podmiotach, które nie działają zgodnie z przepisami. KNF a dokładniej mówiąc UKNF bardzo dokładnie analizuje wszystkie dane, które mogłyby wskazywać na możliwość złamania prawa. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że Komisja Nadzoru Finansowego nie stosuje żadnych kryteriów, którymi można byłoby uzasadnić zaniechanie czynności analitycznych i sprawdzających. UKNF w dużej mierze opiera się głównie na skargach i komunikatach otrzymanych przez takie organy Państwowe jak np. policja, UOKiK, czy Krajowa Administracja Skarbowa. Pod uwagę brane są również wszelkie skargi od banków i zakładów ubezpieczeniowych. Mało osób zdaje sobie sprawę również z tego, że Komisja Nadzoru Finansowego na bieżąco analizuje prasę i media elektroniczne, dzięki czemu jest w stanie błyskawicznie zidentyfikować nielegalnie funkcjonujące firmy. Bardzo dokładnie monitorowane są przede wszystkim fora internetowe, które bezpośrednio związane są z giełdą i inwestycjami. 

Jakie informacje zawiera rejestr KNF?

KNF do publicznej wiadomości podaje informacje o nazwie podmiotów, które są podejrzewane o przestępstwa oraz wszelkie numery identyfikacyjne, którymi posługują się owe podmioty. Mowa tutaj między innymi o numerze NIP, KRS i REGON. Warto wspomnieć również i o tym, że w rejestrze można znaleźć informacje o prokuraturze, która aktualnie zajmuje się badaniem danej sprawy. W rejestrze można na bieżąco sprawdzać przebieg całego postępowania. 

Czy da się wykreślić podmioty z listy KNF?

Do 11 października 2015 roku nie było możliwości wykreślenia ostrzeżeń publicznych KNF. Firmy, które trafiły na listę pozostawały na niej za zawsze. Nawet jeżeli wynik śledztwa był korzystny dla danej firmy, to nie było możliwości jej wykreślenia. Do wpisu można było jedynie dodać stosowną wzmiankę, że dana firma został uniewinniona. Po 11.10.2015 roku zmieniły się przepisy, dzięki czemu w niektórych przypadkach istnieje możliwość wykreślenia podmiotów z listy ostrzeżeń publicznych KNF. Aby doszło do wykreślania firmy z listy KNF niezbędne jest umorzenie postępowania karnego, wyrok uniewinniający albo prawomocna odmowa wszczęcia postępowania prokuratorskiego. Warto wspomnieć również i o tym, że zainteresowana firma musi samodzielnie złożyć stosowny wniosek.